نچرال اسلیمینگ - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
ورد....نیمی از نگرانی هایم هم به تهران ربط داشت و اتاقی که به امان خدا روز بعد از حمله ولش کرده بودی

<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">ورد....نیمی از نگرانی هایم هم به تهران ربط داشت و اتاقی که به امان خدا روز بعد از حمله ولش کرده بودیم و احتمالا کثیفی و ظرفهای نشسته که نمی دانستم چه طور ممکن است این بار من را غافلگیر کنند...انتخاب رشته ام که فراموش کرده بودم تاییدش کنم....امتحان و تحقیق عربی....کتاب های ارشدم که هنوز گیر نیاورده بودم....امتحانات و مسئولیت های جدیدی که پذیرفته بودم....که همه ی اینها بخش کوچکی بودند...چند هفته ایست تهرانم و جل شد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">- <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/359" target="_blank">قويترين قرص لاغري گياهي تضميني اصل امريكا بدون عوارض 12 كيلو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/358" target="_blank">خريد قرص طبيعي چاقي فت فست,خريد قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/357" target="_blank">خريد تپل كننده فت فست</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/357" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/340" target="_blank">داروي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/339" target="_blank">خريد قرص افزايش وزن باكيفيت عالي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/338" target="_blank">خريد پستي قرص تپل كننده - قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/337" target="_blank">خريد قويترين قرص افزايش وزن فت فست(چاق كننده سريع بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/336" target="_blank">قرص بيشتر شدن اشتها فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/335" target="_blank">خريد اينترنتي قرص بيشتر شدن اشتها فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/334" target="_blank">سفارش قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/333" target="_blank">خريد ارزان قرص بيشتر شدن اشتها</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/333" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/320" target="_blank">چاقي طبيعي ، چاق كننده هاي قوي طبيعي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/319" target="_blank">چاقي طبيعي انسانها ، طبيعي ترين چاقي كننده هاي گياهي اصيل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/318" target="_blank">چاقي صورت طبيعي ، افزايش طبيعي چاقي بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/317" target="_blank">علت هاي شديد لاغري ، چاق كننده هاي سنتي ، چاقي بدنهاي با داروي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/316" target="_blank">طب گياهان داروئي - يكنواخت چاقي بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/315" target="_blank">چاقي بدن ، طبيعي تريت چاق كننده گياهي اصيل</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/315" target="_blank">- </a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/299" target="_blank">فروش قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/298" target="_blank">سفارش قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/297" target="_blank">سفارش پستي قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/296" target="_blank">فروشگاه اينترنتي قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/295" target="_blank">فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/294" target="_blank">پودر چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/293" target="_blank">خريدپستي قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/292" target="_blank">جديدترين تكنيك چاق شدن,خريد پستي فت فست</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/292" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/280" target="_blank">خريد قرص چاق كننده تضميني بدن جي فست اورجينال</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/279" target="_blank">خريد اينترنتي قويترين قرص گياهي چاقي جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/278" target="_blank">خريد پستي قرص افزايش وزن تضميني جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/277" target="_blank">قرص چاقي فت فست محصول آمريكا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/276" target="_blank">خريد بهترين قرص چاق كننده گياهي صورت و بدن اكسير--كاملا تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/275" target="_blank">خريد تضميني قرص افزايش وزن تضميني فت فست با بهترين كيفيت</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/274" target="_blank">خريد داروي چاق كننده صورت و بدن غير چيني(محصول آمريكا)؛صد در صد تضميني و بدون عوارض</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/273" target="_blank">چاق شدن در طب سنتي (چاق كننده سريع بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/272" target="_blank">چگونه چاق شويم؟ با قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/271" target="_blank">خريد بهترين محصول چاق كننده و عضله ساز و تضميني و بدون عوارض</a><br /> - <br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/269" target="_blank">خريد چاق كننده , بهترين كپسول چاق كننده , سايت فروش داروي چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/268" target="_blank">خاصيت درماني مخمر ابجو چاق كننده طب سنتي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/267" target="_blank">كپسول گياهي زياد كننده وزن و چاق شدن در سه هفته</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/266" target="_blank">مكمل گياهي طبيعي براي چاق شدن و افزاينده وزن انسان</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/265" target="_blank">خاصيت دارو مخمر در چاق شدن بدن افزايش دهنده وزن- مخمر هاي آبجو گياهي طبيعي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/264" target="_blank">مخمر طبيعي چاق كننده | راه ههاي جديد گياهي چاقي طبيعي و خالص گياهي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/263" target="_blank">راه حلهاي درماني در چاق شدن | فروش چاق تر كننده صورت با طبيعي ترين روش</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/262" target="_blank">پر فروش ترين داروي چاقي طبيعي |چهره را با دارو بشاش و چاق نمودن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/261" target="_blank">دواهاي كاملا گياهي و خالص طبيعي براي چاق تر نمودن</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/261" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/260" target="_blank">راههاي موثر در چاق كردن - داروهاي چاق كننده طبيعي اصلي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/259" target="_blank">روشي در چاقي سريع با طب گياهي ، فروش داروي گياهي چاق شدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/258" target="_blank">خريد اينترنتي داروهاي مناسب و قوي جهت افزايش دائمي وزن و چاقي نرمال</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/257" target="_blank">كپسول فت فست جديد</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/256" target="_blank">كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/255" target="_blank">قيمت كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/254" target="_blank">خريد كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/253" target="_blank">خريد اينترنتي كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/252" target="_blank">قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/251" target="_blank">سفارش كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/250" target="_blank">فروش كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/249" target="_blank">خريد قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/248" target="_blank">خريد اينترنتي قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/247" target="_blank">خريد ارزان پودر چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/246" target="_blank">خريد ارزان قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/245" target="_blank">فروش قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/244" target="_blank">خريد پستي قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/243" target="_blank">فروشگاه قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/242" target="_blank">قرص فت فست fat fastاصل اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/241" target="_blank">داروي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/291" target="_blank">بهترين روش براي چاق شدن,قرص هاي چاقي و افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/290" target="_blank">خريد اينترنتي داروي چاقي فت فست با هلوگرام</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/289" target="_blank">بهترين داروي چاقي بدون عوارض</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/288" target="_blank">خريد بهترين كپسول افزايش وزن اصل فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/287" target="_blank">خريد اينترنتي قرصهاي فت فست ارزان چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/286" target="_blank">خريد قدرتمندترين كپسول افزايش وزن جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/285" target="_blank">فروشگاه اينترنتي داروي افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/284" target="_blank">خريد قرص گياهي افزايش وزن تضميني جي فست اصل (چاق كننده قوي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/283" target="_blank">خريد قويترين قرص گياهي افزايش وزن تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/282" target="_blank">نمايندگي رسمي فروش قرص فت فست تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/281" target="_blank">خريد اينترنتي قرص گياهي افزايش وزن فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/314" target="_blank">وزن دار شدن طبيعي بدن ، طب چاقي بدنها ، چاق كننده هاي قوي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/313" target="_blank">طب گياهان داروئي ، افزايش وزن چاق كننده داروئي تهيه دارو افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/312" target="_blank">سلامتي و وزن متانسب بدن ، روش صحيح نرمال شدن اندارم ، قرص هاي گياهي افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/311" target="_blank">اسرار پزشكي در چاق شدن بدن و افزايش وزن ، بالا رفتن اشتها و جذب غذا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/310" target="_blank">آيا لاغري درمان دارد؟ - بهترين داروهاي تضميني افزايش وزن و چاق كننده گياهي اصيل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/309" target="_blank">راحت ترين روش درچاقي سريع بدن ، مناسبترين و قويترين داروي چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/308" target="_blank">سفارش داروهاي علمي گياهي براي چاقي سريع السير بدن در يك ماه</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/307" target="_blank">طب سنتي گياهي براي چاقي سريع صورت ، قرص شاداب كننده و چاقي صورت فيس</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/306" target="_blank">طب سنتي گياهي براي چاقي سريع صورت ، قرص شاداب كننده و چاقي صورت فيس</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/305" target="_blank">چاق شدن و مراحل طبيعي آن ، چه غذائي بيشتر چاق ميكند</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/304" target="_blank">سفارش اينترنتي قرص چاق كننده تحت مجوزهاي رسمي معاونت غذا و دارو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/303" target="_blank">داروي سنتي طبيعي چاق شدن بدن بصورت مناسب</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/302" target="_blank">اغري و عواقب بدن آن رو.ش چاقي بدن - چطور چاق و وزن مناسب داشته باشيم</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/301" target="_blank">بيماري لاغري و راه مناسب درمان - قرص و داروهاي صحيح چاق كننده همه بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/332" target="_blank">پودر چاق كننده اصل فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/331" target="_blank">خريد اينترنتي داروي چاقي تضميني فت فست اصل- قرص چاقي فت فست اصل</a><br /> - <br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/329" target="_blank">چگونه بلوغ دختران را زيبا كنيم؟</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/328" target="_blank">مجوز هاي رسمي وزارت بهداشت براي چاقي كننده مخمر آبجو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/327" target="_blank">بهترين دارو و قرص چاق كننده و افزايش وزن با مجوز بهداشت ايران</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/326" target="_blank">اگر لاغر هستيد بخوانيد-علل لاغري چيست؟</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/325" target="_blank">ايا لاغري درمان قطعي دارد ؟؟ بله قرص گياهي مخمر بهترين گزينه هست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/324" target="_blank">چاق شدن همه عضاي بدن يكنواخت - قرص گياهي مخمر آبجو اصلي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/323" target="_blank">مكمل گياهي براي چاق شدن و افزايش وزن يكنواخت</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/322" target="_blank">لاغري, درمان لاغري, علل لاغري</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/321" target="_blank">فروش اينترنتي قرص ويتاميني براي چاق شدن و تقويت بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/356" target="_blank">خريد اينترنتي قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/355" target="_blank">خريد اينترنتي بهترين كپسول گياهي چاقي صورت(تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/354" target="_blank">خريد پستي قرص افزايش وزن مجوز دار</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/353" target="_blank">سفارش اينترنتي فت فست - خريدقرص گياهي فت فست - خريدقرص چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/352" target="_blank">خريد بهترين داروي چاقي فت فست اصل بردن جذب مواد غذايي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/351" target="_blank">سفارش اينترنتي قرص گياهي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/350" target="_blank">سايت فروش قرص چاقي قي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/349" target="_blank">داروي گياهي بيشتر شدن اشتها فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/348" target="_blank">فروش قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/347" target="_blank">سفارش فت فست - خريد قرص چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/346" target="_blank">خريدقرص چاقي گياهي - كپسول چاق كننده بدن فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/345" target="_blank">خريد فت فست - خريدپستي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/344" target="_blank">خريد قويترين قرص افزايش وزن تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/343" target="_blank">خريد اينترنتي بهترين قرص افزايش وزن تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/342" target="_blank">افزايش وزن بصورت طبيعيي (محصول آمريكا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/341" target="_blank">چگونه چاق شويم پودر چاق كننده فت فست fat fast</a>ه ام پیش خواهرم ...این هم از آن چیزهاییست که اصلا حس خوبی درش نیست....امروز فهمیدم در خوابگاه باز شده رفتم که کتاب های امتحان روز شنبه ام را بیاورم و در این دو روز یک خاکی بر سرم بریزم..</span> </p>


ارسال شده در تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 - 23:06 توسط : slim
آخرین مطالب :
آرایش کردم دوم دبیرستان بودم....یه دختر با موهای سیخ سیخی و روسری ۵۰ سانتی....این چیزی بود که من بود چهارشنبه 16 اسفند 1396
از خودم پرسیدم واقعا چه چیزی مهم تره؟؟؟ ۱۳ سالم بود...نصفه شب زلزله اومد و ما همه بیدار شدیم....از خ چهارشنبه 16 اسفند 1396
ه ی بی ارزش ریاضی اتفاق افتاد: تقی ۹ تا پیچ و مهره داره و ۴ تا ازونا رو برمی داره،حالا چند تا واسش م سه شنبه 15 اسفند 1396
د لاک صورتی رنگی بود که بابام یه غروب واسم خرید ...گمونم تا اون موقع لاک ندیده بودم چون وقتی زدم به سه شنبه 15 اسفند 1396
د به شاخ گاو....حق با زنون بودیا نه؟؟ دنبال استحاله بودیم ...حرکت یا...فقط نقطه ی نهایی....می دانید سه شنبه 15 اسفند 1396
م:تمام شب بیدار بوده ام..خیال دارم بخوابم که بابا زنگ می زند و می گوید پدربزرگ فوت کرده....وقتی می ر سه شنبه 15 اسفند 1396
بزرگ و بابابزرگ می آیند خانه ی ما...قضیه بیشتر ار عید دیدنی ست...آنها آمده اند تا دخترشان را ببینند. سه شنبه 15 اسفند 1396
ه از کمان رها شده حرکتی نمی کند و ساکن است .چون که تا وقتی که در آنی معین است در جایی معین است ،ساکن سه شنبه 15 اسفند 1396
معتقید اصلا هیچ حرکتی وجود ندارد.....و برای اثبات این حرفتان بیایئد و مثال هم بزنید(دیگه بدتر!)....: دوشنبه 14 اسفند 1396
ناغافل پایمان را می گذاریم روی یک مورچه ی ناقابل و به درک می فرستیمش ...خیلی دشوار است درک اینکه در دوشنبه 14 اسفند 1396
.اینکه چه اتفاقی افتاد که اگر نمی افتاد...اینکه چه چیزهایی باید جا به جا می شدند و چه نتیجه ی دیگری دوشنبه 14 اسفند 1396
که مثلا یک کسی آهنگی که من می گذارم را قطع کند تا مثلا شجریان بگوشد....اینکه مجبورم بعضی وقتها با بع 13 اسفند 1396
های غذایی خودش و قومش با من حرف بزند...دست خودم نیست نمی توانم سکوت کنم ....و اگر خفه خون گرفتم حدا 13 اسفند 1396
هر مار می سازد...اینکه می بینم بعد از این همه مدت هنوز به عادتهای آدمها عادت نکرده ام و هنوز هم گاهی 13 اسفند 1396
سایت و یا هر جای دیگر آدمهایی را ببینم که به نظر می رسد با آنها گذشته ای داشته ام رنجم می دهد....شک شنبه 12 اسفند 1396

مطالب تصادفی :
گاهی از رشت تا تهران یا تهران تا رشت می‌کوبیدیم و می‌رفتیم که ببینیم همدیگر را. گاهی خط و کاغذمان می شنبه 12 اسفند 1396
نيروي دروني آن كه حتي رنج نيز در آن همچون انگيزه اي عمل مي كند مرا به درك مفهوم حس تراژيك رهنمون ساخ شنبه 12 اسفند 1396
کم علاقه ام. اصلاً بیشتر اوقات بین چیزهای خوب دنیا و من یک شکاف خیلی بزرگ و عمیق هست. وقتی اینجوری م شنبه 12 اسفند 1396
کی و زیرچشمی به او نگاه کردیم تا دیدیم نه واقعا دارد با خودش حرف می زند و هیچ هندزفری ای در کار نیست شنبه 12 اسفند 1396
شتر از هرکسی می‌دونستند که کتاب ها و مجله های من تموم دنیای من اند و همچین چیزی رو ازم خواسته بودند. شنبه 12 اسفند 1396
ر و در نهايت مبتذل اند:"مسيحيت فقط اخلاقي است و مي خواهد چنين باشد و هنر,هر هنري را به قلمرو دروغ وا شنبه 12 اسفند 1396
as;c;ac شنبه 12 اسفند 1396
شنبه 12 اسفند 1396
12lek21e; شنبه 12 اسفند 1396
ر. من تو فکر این لرزش مداومم. تو فکر سین هستم که تهران تو اتاق مون خوابیده، که سر شب تمام کمدها و لب شنبه 12 اسفند 1396
خرید داروی لاغری شنبه 12 اسفند 1396
خرید اینترنتی داروی لاغری شنبه 12 اسفند 1396
فروشگاه کپسول چربی سوز قوی شنبه 12 اسفند 1396
نمیرند.بعضی می توانند زمین را دوست داشته باشند.جبرش و های و هویش را.بوسه های زمینی و طعم ساعت ها ایس شنبه 12 اسفند 1396
میمه‌ی ویدئویی به همین نام بود. پلی کردم و مشغول دیدنش شدم. صحنه‌ی اول آشپزخونه‌ای رو نشون می‌داد که شنبه 12 اسفند 1396