نچرال اسلیمینگ - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
ورد....نیمی از نگرانی هایم هم به تهران ربط داشت و اتاقی که به امان خدا روز بعد از حمله ولش کرده بودی

<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">ورد....نیمی از نگرانی هایم هم به تهران ربط داشت و اتاقی که به امان خدا روز بعد از حمله ولش کرده بودیم و احتمالا کثیفی و ظرفهای نشسته که نمی دانستم چه طور ممکن است این بار من را غافلگیر کنند...انتخاب رشته ام که فراموش کرده بودم تاییدش کنم....امتحان و تحقیق عربی....کتاب های ارشدم که هنوز گیر نیاورده بودم....امتحانات و مسئولیت های جدیدی که پذیرفته بودم....که همه ی اینها بخش کوچکی بودند...چند هفته ایست تهرانم و جل شد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">- <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/359" target="_blank">قويترين قرص لاغري گياهي تضميني اصل امريكا بدون عوارض 12 كيلو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/358" target="_blank">خريد قرص طبيعي چاقي فت فست,خريد قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/357" target="_blank">خريد تپل كننده فت فست</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/357" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/340" target="_blank">داروي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/339" target="_blank">خريد قرص افزايش وزن باكيفيت عالي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/338" target="_blank">خريد پستي قرص تپل كننده - قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/337" target="_blank">خريد قويترين قرص افزايش وزن فت فست(چاق كننده سريع بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/336" target="_blank">قرص بيشتر شدن اشتها فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/335" target="_blank">خريد اينترنتي قرص بيشتر شدن اشتها فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/334" target="_blank">سفارش قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/333" target="_blank">خريد ارزان قرص بيشتر شدن اشتها</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/333" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/320" target="_blank">چاقي طبيعي ، چاق كننده هاي قوي طبيعي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/319" target="_blank">چاقي طبيعي انسانها ، طبيعي ترين چاقي كننده هاي گياهي اصيل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/318" target="_blank">چاقي صورت طبيعي ، افزايش طبيعي چاقي بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/317" target="_blank">علت هاي شديد لاغري ، چاق كننده هاي سنتي ، چاقي بدنهاي با داروي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/316" target="_blank">طب گياهان داروئي - يكنواخت چاقي بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/315" target="_blank">چاقي بدن ، طبيعي تريت چاق كننده گياهي اصيل</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/315" target="_blank">- </a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/299" target="_blank">فروش قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/298" target="_blank">سفارش قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/297" target="_blank">سفارش پستي قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/296" target="_blank">فروشگاه اينترنتي قرص فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/295" target="_blank">فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/294" target="_blank">پودر چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/293" target="_blank">خريدپستي قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/292" target="_blank">جديدترين تكنيك چاق شدن,خريد پستي فت فست</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/292" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/280" target="_blank">خريد قرص چاق كننده تضميني بدن جي فست اورجينال</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/279" target="_blank">خريد اينترنتي قويترين قرص گياهي چاقي جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/278" target="_blank">خريد پستي قرص افزايش وزن تضميني جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/277" target="_blank">قرص چاقي فت فست محصول آمريكا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/276" target="_blank">خريد بهترين قرص چاق كننده گياهي صورت و بدن اكسير--كاملا تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/275" target="_blank">خريد تضميني قرص افزايش وزن تضميني فت فست با بهترين كيفيت</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/274" target="_blank">خريد داروي چاق كننده صورت و بدن غير چيني(محصول آمريكا)؛صد در صد تضميني و بدون عوارض</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/273" target="_blank">چاق شدن در طب سنتي (چاق كننده سريع بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/272" target="_blank">چگونه چاق شويم؟ با قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/271" target="_blank">خريد بهترين محصول چاق كننده و عضله ساز و تضميني و بدون عوارض</a><br /> - <br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/269" target="_blank">خريد چاق كننده , بهترين كپسول چاق كننده , سايت فروش داروي چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/268" target="_blank">خاصيت درماني مخمر ابجو چاق كننده طب سنتي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/267" target="_blank">كپسول گياهي زياد كننده وزن و چاق شدن در سه هفته</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/266" target="_blank">مكمل گياهي طبيعي براي چاق شدن و افزاينده وزن انسان</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/265" target="_blank">خاصيت دارو مخمر در چاق شدن بدن افزايش دهنده وزن- مخمر هاي آبجو گياهي طبيعي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/264" target="_blank">مخمر طبيعي چاق كننده | راه ههاي جديد گياهي چاقي طبيعي و خالص گياهي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/263" target="_blank">راه حلهاي درماني در چاق شدن | فروش چاق تر كننده صورت با طبيعي ترين روش</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/262" target="_blank">پر فروش ترين داروي چاقي طبيعي |چهره را با دارو بشاش و چاق نمودن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/261" target="_blank">دواهاي كاملا گياهي و خالص طبيعي براي چاق تر نمودن</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/261" target="_blank">- </a><a href="http://bigman.blogroz.ir/post/260" target="_blank">راههاي موثر در چاق كردن - داروهاي چاق كننده طبيعي اصلي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/259" target="_blank">روشي در چاقي سريع با طب گياهي ، فروش داروي گياهي چاق شدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/258" target="_blank">خريد اينترنتي داروهاي مناسب و قوي جهت افزايش دائمي وزن و چاقي نرمال</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/257" target="_blank">كپسول فت فست جديد</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/256" target="_blank">كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/255" target="_blank">قيمت كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/254" target="_blank">خريد كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/253" target="_blank">خريد اينترنتي كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/252" target="_blank">قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/251" target="_blank">سفارش كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/250" target="_blank">فروش كپسول فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/249" target="_blank">خريد قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/248" target="_blank">خريد اينترنتي قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/247" target="_blank">خريد ارزان پودر چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/246" target="_blank">خريد ارزان قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/245" target="_blank">فروش قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/244" target="_blank">خريد پستي قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/243" target="_blank">فروشگاه قرص فت فست fat fast</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/242" target="_blank">قرص فت فست fat fastاصل اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/241" target="_blank">داروي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/291" target="_blank">بهترين روش براي چاق شدن,قرص هاي چاقي و افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/290" target="_blank">خريد اينترنتي داروي چاقي فت فست با هلوگرام</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/289" target="_blank">بهترين داروي چاقي بدون عوارض</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/288" target="_blank">خريد بهترين كپسول افزايش وزن اصل فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/287" target="_blank">خريد اينترنتي قرصهاي فت فست ارزان چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/286" target="_blank">خريد قدرتمندترين كپسول افزايش وزن جي فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/285" target="_blank">فروشگاه اينترنتي داروي افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/284" target="_blank">خريد قرص گياهي افزايش وزن تضميني جي فست اصل (چاق كننده قوي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/283" target="_blank">خريد قويترين قرص گياهي افزايش وزن تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/282" target="_blank">نمايندگي رسمي فروش قرص فت فست تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/281" target="_blank">خريد اينترنتي قرص گياهي افزايش وزن فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/314" target="_blank">وزن دار شدن طبيعي بدن ، طب چاقي بدنها ، چاق كننده هاي قوي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/313" target="_blank">طب گياهان داروئي ، افزايش وزن چاق كننده داروئي تهيه دارو افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/312" target="_blank">سلامتي و وزن متانسب بدن ، روش صحيح نرمال شدن اندارم ، قرص هاي گياهي افزايش وزن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/311" target="_blank">اسرار پزشكي در چاق شدن بدن و افزايش وزن ، بالا رفتن اشتها و جذب غذا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/310" target="_blank">آيا لاغري درمان دارد؟ - بهترين داروهاي تضميني افزايش وزن و چاق كننده گياهي اصيل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/309" target="_blank">راحت ترين روش درچاقي سريع بدن ، مناسبترين و قويترين داروي چاق كننده</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/308" target="_blank">سفارش داروهاي علمي گياهي براي چاقي سريع السير بدن در يك ماه</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/307" target="_blank">طب سنتي گياهي براي چاقي سريع صورت ، قرص شاداب كننده و چاقي صورت فيس</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/306" target="_blank">طب سنتي گياهي براي چاقي سريع صورت ، قرص شاداب كننده و چاقي صورت فيس</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/305" target="_blank">چاق شدن و مراحل طبيعي آن ، چه غذائي بيشتر چاق ميكند</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/304" target="_blank">سفارش اينترنتي قرص چاق كننده تحت مجوزهاي رسمي معاونت غذا و دارو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/303" target="_blank">داروي سنتي طبيعي چاق شدن بدن بصورت مناسب</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/302" target="_blank">اغري و عواقب بدن آن رو.ش چاقي بدن - چطور چاق و وزن مناسب داشته باشيم</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/301" target="_blank">بيماري لاغري و راه مناسب درمان - قرص و داروهاي صحيح چاق كننده همه بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/332" target="_blank">پودر چاق كننده اصل فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/331" target="_blank">خريد اينترنتي داروي چاقي تضميني فت فست اصل- قرص چاقي فت فست اصل</a><br /> - <br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/329" target="_blank">چگونه بلوغ دختران را زيبا كنيم؟</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/328" target="_blank">مجوز هاي رسمي وزارت بهداشت براي چاقي كننده مخمر آبجو</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/327" target="_blank">بهترين دارو و قرص چاق كننده و افزايش وزن با مجوز بهداشت ايران</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/326" target="_blank">اگر لاغر هستيد بخوانيد-علل لاغري چيست؟</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/325" target="_blank">ايا لاغري درمان قطعي دارد ؟؟ بله قرص گياهي مخمر بهترين گزينه هست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/324" target="_blank">چاق شدن همه عضاي بدن يكنواخت - قرص گياهي مخمر آبجو اصلي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/323" target="_blank">مكمل گياهي براي چاق شدن و افزايش وزن يكنواخت</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/322" target="_blank">لاغري, درمان لاغري, علل لاغري</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/321" target="_blank">فروش اينترنتي قرص ويتاميني براي چاق شدن و تقويت بدن</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/356" target="_blank">خريد اينترنتي قرص چاقي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/355" target="_blank">خريد اينترنتي بهترين كپسول گياهي چاقي صورت(تضميني</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/354" target="_blank">خريد پستي قرص افزايش وزن مجوز دار</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/353" target="_blank">سفارش اينترنتي فت فست - خريدقرص گياهي فت فست - خريدقرص چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/352" target="_blank">خريد بهترين داروي چاقي فت فست اصل بردن جذب مواد غذايي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/351" target="_blank">سفارش اينترنتي قرص گياهي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/350" target="_blank">سايت فروش قرص چاقي قي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/349" target="_blank">داروي گياهي بيشتر شدن اشتها فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/348" target="_blank">فروش قرص بيشتر شدن اشتها</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/347" target="_blank">سفارش فت فست - خريد قرص چاقي</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/346" target="_blank">خريدقرص چاقي گياهي - كپسول چاق كننده بدن فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/345" target="_blank">خريد فت فست - خريدپستي فت فست</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/344" target="_blank">خريد قويترين قرص افزايش وزن تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/343" target="_blank">خريد اينترنتي بهترين قرص افزايش وزن تضميني فت فست اصل</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/342" target="_blank">افزايش وزن بصورت طبيعيي (محصول آمريكا</a><br /> - <a href="http://bigman.blogroz.ir/post/341" target="_blank">چگونه چاق شويم پودر چاق كننده فت فست fat fast</a>ه ام پیش خواهرم ...این هم از آن چیزهاییست که اصلا حس خوبی درش نیست....امروز فهمیدم در خوابگاه باز شده رفتم که کتاب های امتحان روز شنبه ام را بیاورم و در این دو روز یک خاکی بر سرم بریزم..</span> </p>


ارسال شده در تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 - 23:06 توسط : slim
آخرین مطالب :
دورید همسرتون از خودش و خانواده و اموال تون مراقبت کنه لطفا این حق رو برای طرف مقابل هم قائل باشید. پنجشنبه 8 شهريور 1397
ه بقیه امید و انرژی بدم و به بعضیا یاداوری کنم که این شرایطی که توش هستین فقط مختص شما نیست. دلم می پنجشنبه 8 شهريور 1397
ستی وگادول، فروشگاه اینترنتی وگادول، وگا پنجشنبه 8 شهريور 1397
بب: سیلدنافیل، سیلدنافیل ایرانی، طریقه مصرف قرص سیلدنافیل 100، قرص سیلدنافیل، قرص سیلدنافیل برای مرد پنجشنبه 8 شهريور 1397
سمناکس را از کجا تهیه کنیم،ر ازدواج و بچ پنجشنبه 8 شهريور 1397
عوارض قرص مخمر آبجو، غذا های چاق کننده، قرص چاق کننده بدون عوارض، ق پنجشنبه 8 شهريور 1397
دتر غذای شوهرمو درست کنم تا وقتی ضعف ندارم.برای ناهارش لوبیا پلو درست کردم.تو دلم کلی به خودم میگفتم پنجشنبه 8 شهريور 1397
یستوگرام تصویر · نمایش ترکیب های رنگی تصاویر باندهای مختلف · نحوه اجرای عملیات ریاضی سه شنبه 6 شهريور 1397
اق کننده فت فست ایش‌های د اخلی و خارجی) · سایت کنفرانس سه شنبه 6 شهريور 1397
ed in General Tags خرید فت فست اصل قیمت فت فست اصل خرید قرص فت فست اصل کپسول چاقی فت فست اصل تشخیص سه شنبه 6 شهريور 1397
تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به کاهش منابع آبی، زوال کیفیت آب، کاهش محصولات، کاهش حاصلخیزی، کاهش تول سه شنبه 6 شهريور 1397
خشکسالی هفتگی (DM) را معرفی نموده‌اند که داده‌های اقلیمی و ورودی‌های حرفه‌ای از کلیه‌ی سطوح را ادغا سه شنبه 6 شهريور 1397
صلی در مقابله با پدیده پراکنش و رشد افقی شهرها می باشد.یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در توسعه میان ا سه شنبه 6 شهريور 1397
اروری تخمک تقویت و مقوی اسپرم یا آب منی و باروری مردان – خرید پستی کپی ضمانتی سه شنبه 6 شهريور 1397
زایش توان بنیه جنسی مردانه درمان موثر کننده نابارن موثر گیاهی ا سه شنبه 6 شهريور 1397

مطالب تصادفی :
ایی که به فرش عادت کرده باشند یکهو برخورد کنند به لمینت کف خانه، اوقاتشان تلخ می شود. برای همین فقط سه شنبه 6 شهريور 1397
لاق را هم گذاشته ای کنار. همینجور مبهوت و به غلط روزها می مانی و حبس می کنی خودت را با دهانی بو گرفت سه شنبه 6 شهريور 1397
و نمایش آثار هنری، فضایی را فراهم کند که موجب آرامش و لذت بازدیدکنندگان شود. باغ موزه هنر ایرانی در سه شنبه 6 شهريور 1397
میدهد حالم را به هم میزند اما با این حال به‌او غبطه میخورم برای اینکه اینقدر تکلیفش با خودش مشخص است سه شنبه 6 شهريور 1397
می کردم....سیگار کشیدنم به این بستگی داشت که تنها باشم ...برای همین هنوز مانده بودم که یه چیزی مثل گ سه شنبه 6 شهريور 1397
خرید اینترنتی کپسول چربی سوز قوی سه شنبه 6 شهريور 1397
خواستنش مثل آن شب که به من زل زده بود.و آن چیز دیگر از خود اختیاری ندارد.خلاصه که با هم حسابی گرم گر سه شنبه 6 شهريور 1397
ه و خودم هرچند بار که بگی صندلی تو جا به جا می کنم تا غروب خورشیدو تماشا کنی، خودم حتا میرم پی روباه سه شنبه 6 شهريور 1397
r/post/442 Translate this page كلفت كنن سه شنبه 6 شهريور 1397
تی بزرگی بود. من تا به حال سوار هیچ کشتی ای نشده بودم. اول رفتیم توی کابین و توی صندلی‌هامان نشستیم. سه شنبه 6 شهريور 1397
گذارم...و فکر می کنید آن روز در نمایشگاه "دنیای عجیب" وقتی باهاش رو به رو شدم چه حالی بهم دست داد؟ ب سه شنبه 6 شهريور 1397
؟ بهترین داروی لاغر کننده سه شنبه 6 شهريور 1397
حیاط بپیچد چیزی نبود که من را به تعجب وا دارد. بزرگ شدن در دنیای آنها مردانه و زنانه نداشت. مادربزرگ سه شنبه 6 شهريور 1397
qw;dnqw;d سه شنبه 6 شهريور 1397
در سرم کهکشانی برپاست، با ستاره‌های خاموش، ستاره‌های های میلیون سال به خواب رفته، ستاره‌های روشن٬ ر سه شنبه 6 شهريور 1397