نچرال اسلیمینگ - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
ن ديونيزوس .او تقريبا به يك مقايسه دست مي زند :"در اينجا چيزي جز تاكيد پيروزمندانه و پروفور كه در آن

<p>ن ديونيزوس .او تقريبا به يك مقايسه دست مي زند :"در اينجا چيزي جز تاكيد پيروزمندانه و پروفور كه در آن همه چيز خواه خير و خواه شر تقديس مي شود.نمي شنويم.و بنابراين ممكن است نظاره گر در مقابل اين فزوني افسانه اي زندگي حيرت زده و گيج شود و از خود بپرسد كه در سايه ي چه معجون جادويي اين انسانهاي برخوردار از روحي متعادل توانسته اند زندگي را چنين لذت بخش يابند كه به هر سو رو مي كنند چشمانشان نظاره گر لبخند هلن تصوير آرماني هستي خودشان <a title="سفارش لارجرباکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42679.html">سفارش لارجرباکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اینترنتی دستگاه لارجر باکس طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42655.html">خرید اینترنتی دستگاه لارجر باکس طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید کپسول تاخیری مردانه | راههای دیر انزال شدن مردان در مقاربت زناشویی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42838.html">خرید کپسول تاخیری مردانه | راههای دیر انزال شدن مردان در مقاربت زناشویی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پکیج کامل اکستندر طلائی درمان مشکلات نعوظ" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42696.html">خرید پکیج کامل اکستندر طلائی درمان مشکلات نعوظ</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="بر ای درازو کلفت کردن آلت تناسلی مردان چه باید کرد" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42841.html">بر ای درازو کلفت کردن آلت تناسلی مردان چه باید کرد</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید کپسول مگنارکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42598.html">خرید کپسول مگنارکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="لارجر باکس: خرید دستگاه اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42767.html">لارجر باکس: خرید دستگاه اکستندر مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="مرکز فروش لارجر باکس اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42794.html">مرکز فروش لارجر باکس اکستندر مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید انلاین لارجرباکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42680.html">خرید انلاین لارجرباکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42713.html">خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی</a></p><p> مي شو <a title="کپسول مگنا ار ایکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42866.html">کپسول مگنا ار ایکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="سفارش خرید کپسول مگنا ار ایکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42865.html">سفارش خرید کپسول مگنا ار ایکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش کپسول مگنا ار ایکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42864.html">فروش کپسول مگنا ار ایکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="سفارش کپسول مگنا ار ایکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42863.html">سفارش کپسول مگنا ار ایکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی قرص گیاهی مگنا رکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42862.html">خرید پستی قرص گیاهی مگنا رکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="سفارش قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42861.html">سفارش قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42860.html">فروش قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42859.html">خرید پستی قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اینترنتی قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42858.html">خرید اینترنتی قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل | راهی سنتی برای دراز نمودن الت تناسلی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42857.html">خرید قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل | راهی سنتی برای دراز نمودن الت تناسلی</a></p><p>د كه <a title="فروشگاه اینترنتی کپسول مگنارکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42605.html">فروشگاه اینترنتی کپسول مگنارکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اکستندر مگنت دار اسپانیایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42766.html">خرید اکستندر مگنت دار اسپانیایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="مرکز خرید دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه بزرگ کننده آلت کوچک" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42770.html">مرکز خرید دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه بزرگ کننده آلت کوچک</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اکستندر طلایی اورجینال- لارجر باکس طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42700.html">خرید اکستندر طلایی اورجینال- لارجر باکس طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="کوچکی الت مردان در طب سنتی و درمان" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42592.html">کوچکی الت مردان در طب سنتی و درمان</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="رازهای طبی بزرگ کردن آلت مردان اکستندر مگنت دار رازهای طبی بزرگ کردن آلت مردان" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42809.html">رازهای طبی بزرگ کردن آلت مردان اکستندر مگنت دار رازهای طبی بزرگ کردن آلت مردان</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی لارجر باکس ( Larger box )" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42692.html">خرید پستی لارجر باکس ( Larger box )</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="لارجر باکس اکستندر مگنت دار-لارجر باکس-لاجر باکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42753.html">لارجر باکس اکستندر مگنت دار-لارجر باکس-لاجر باکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش دستگاه لارجر باکس طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42658.html">فروش دستگاه لارجر باکس طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="اکستندر مدل مگنت" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42632.html">اکستندر مدل مگنت</a></p><p> درتدالش <a title="فروش اینترنتی لارجر باکس مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42836.html">فروش اینترنتی لارجر باکس مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42835.html">خرید پستی دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="اکستندر،اکستندر لارجرباکس،اکستندر طلایی،لارجرباکس مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42834.html">اکستندر،اکستندر لارجرباکس،اکستندر طلایی،لارجرباکس مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید لارجرباکس مگنتدار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42833.html">خرید لارجرباکس مگنتدار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="لارجرباکس مگنتدار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42832.html">لارجرباکس مگنتدار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اکستندر مگنت دار(لارجر باکس)" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42831.html">خرید اکستندر مگنت دار(لارجر باکس)</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی اکستندر مگنت دار(لارجر باکس)" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42830.html">خرید پستی اکستندر مگنت دار(لارجر باکس)</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اکستندر مگنت دار روناس طب درمانگر کجی الت" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42829.html">خرید اکستندر مگنت دار روناس طب درمانگر کجی الت</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه مردانه اکستندر مگنتدار ویژه,بزرگ کننده آلت تناسلی,روش ..." href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42828.html">خرید دستگاه مردانه اکستندر مگنتدار ویژه,بزرگ کننده آلت تناسلی,روش ...</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش ویژه اکستندر پرو مگنت دار دستگاه بزرگ کننده الت به قیمت عمده" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42827.html">فروش ویژه اکستندر پرو مگنت دار دستگاه بزرگ کننده الت به قیمت عمده</a></p><p> به زير ل <a title="قیمت پکیج کامل دستگاه لارجر باکس +مگنتدار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42806.html">قیمت پکیج کامل دستگاه لارجر باکس +مگنتدار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خریددستگاه لارجرباکس مگنت دار | لارجر باکس پکیج کامل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42805.html">خریددستگاه لارجرباکس مگنت دار | لارجر باکس پکیج کامل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه اکستندر مگنت دار(لارجر باکس) – دستگاه بزرگ کننده ..." href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42804.html">خرید دستگاه اکستندر مگنت دار(لارجر باکس) – دستگاه بزرگ کننده ...</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش اینترنتی » دستگاه لارجر باکس مجوز دار | بزرگ کننده آلت مردان" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42803.html">فروش اینترنتی » دستگاه لارجر باکس مجوز دار | بزرگ کننده آلت مردان</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه لارجر باکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42802.html">خرید دستگاه لارجر باکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه لارجر باکس اسپانیایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42801.html">خرید دستگاه لارجر باکس اسپانیایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="دستگاه لارجرباکس مگنت دار فروشگاه لارجرباکس ارزان" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42800.html">دستگاه لارجرباکس مگنت دار فروشگاه لارجرباکس ارزان</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش خرید دستگاه لارجر باکس اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42799.html">فروش خرید دستگاه لارجر باکس اکستندر مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید آنلاین لارجرباکس مگنت دار ویژه : افزایش طول و سایز عضو مردانه" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42798.html">خرید آنلاین لارجرباکس مگنت دار ویژه : افزایش طول و سایز عضو مردانه</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید لاجرباکس اکستندر مگنت دار فروش دستگاه لارجر باکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42797.html">خرید لاجرباکس اکستندر مگنت دار فروش دستگاه لارجر باکس</a></p><p> <a title="سفارش خرید لارجر باکس اکستندر طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42693.html">سفارش خرید لارجر باکس اکستندر طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید لارجرباکس طلایی اصل اسپانیایی - مدل 2012" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42763.html">خرید لارجرباکس طلایی اصل اسپانیایی - مدل 2012</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42688.html">خرید پستی اکستندر مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید لارجر باکس طلائی ( ست کامل و اورجینال )" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42756.html">خرید لارجر باکس طلائی ( ست کامل و اورجینال )</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید اکستندر روناس طب-لارجرباکس-لارجر باکس-دستگاه افزایش سایز ..." href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42758.html">خرید اکستندر روناس طب-لارجرباکس-لارجر باکس-دستگاه افزایش سایز ...</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42713.html">خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="- سفارش پستی دستگاه لارجر باکس" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42783.html">- سفارش پستی دستگاه لارجر باکس</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="داروی گیاهی تقویت آلت تناسلی مردان | داروی گیاهی افزایش سایز و تقویت آلت" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42581.html">داروی گیاهی تقویت آلت تناسلی مردان | داروی گیاهی افزایش سایز و تقویت آلت</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="سایت خرید لارجر باکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42751.html">سایت خرید لارجر باکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="افزایش اندام تناسلی | راه های افزایش سایز الت" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42631.html">افزایش اندام تناسلی | راه های افزایش سایز الت</a></p><p>ايه ي پ <a title="قویترین بزرگ کننده الت تناسلی,دستگاه اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42745.html">قویترین بزرگ کننده الت تناسلی,دستگاه اکستندر مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید پستی پکیج کامل اکستندر طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42663.html">خرید پستی پکیج کامل اکستندر طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="دستگاه لارجر باکس طلایی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42627.html">دستگاه لارجر باکس طلایی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="راه های افزایش سایز اندام تناسلی | افزایش سایز الت تناسلی به صورت طبیعی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42636.html">راه های افزایش سایز اندام تناسلی | افزایش سایز الت تناسلی به صورت طبیعی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="قرص برای بزرگ کردن آلت – تضمین افزایش سایز الت" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42593.html">قرص برای بزرگ کردن آلت – تضمین افزایش سایز الت</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="شلی نعوظ - درمان شلی آلت و کمر مردان" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42678.html">شلی نعوظ - درمان شلی آلت و کمر مردان</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش لارجر باکس اکستندر مگنت دار برای تهران و شهرستانها تبریز مشهد اصفهان - فروش استثنائی لارجر باکس طلائی ویژه" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42643.html">فروش لارجر باکس اکستندر مگنت دار برای تهران و شهرستانها تبریز مشهد اصفهان - فروش استثنائی لارجر باکس طلائی ویژه</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش لارجرباکس اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42652.html">فروش لارجرباکس اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید ارزان پکیج کامل اکستندر طلائی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42715.html">خرید ارزان پکیج کامل اکستندر طلائی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروشگاه اینترنتی پکیج کامل اکستندر طلائی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42712.html">فروشگاه اینترنتی پکیج کامل اکستندر طلائی</a></p><p>نهان رنج <a title="خرید پستی دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصل اصل و ارزانتر از همه جا" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42776.html">خرید پستی دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصل اصل و ارزانتر از همه جا</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دراز کننده وکلفت کننده آلت - اکستندر مگنت دار(لارجر باکس ..." href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42775.html">خرید دراز کننده وکلفت کننده آلت - اکستندر مگنت دار(لارجر باکس ...</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه سایز دهنده طبیعی الت دستگاه لارجر باکس مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42774.html">خرید دستگاه سایز دهنده طبیعی الت دستگاه لارجر باکس مگنت دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42773.html">خرید انلاین پکیج کامل اکستندر طلائی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصلی" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42772.html">خرید دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصلی</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="مرکز نمایندگی دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصل" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42771.html">مرکز نمایندگی دستگاه لارجر باکس مگنت دار اصل</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="مرکز خرید دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه بزرگ کننده آلت کوچک" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42770.html">مرکز خرید دستگاه پرو لارجر باکس مگنت دار ویژه بزرگ کننده آلت کوچک</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="فروش دستگاه لارجر باکس طلایی اکستندر دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42769.html">فروش دستگاه لارجر باکس طلایی اکستندر دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="خرید دستگاه لارجر باکس طلایی اکستندر دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42768.html">خرید دستگاه لارجر باکس طلایی اکستندر دار</a></p><hr style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;" size="1" /><p><a title="لارجر باکس: خرید دستگاه اکستندر مگنت دار" href="http://naserkhosro.titrblog.ir/post-42767.html">لارجر باکس: خرید دستگاه اکستندر مگنت دار</a></p><p> و معرفت استوار است.حقيقتي كه ديونيزوسي براي او آشكار مي كند.و بنگر :آپولون نمي توانست بدون ديونيزوس بزييد! تيتاني و بربري صفتي ,در تحليل نهايي به اندازه ي آپولوني ضروري است.الهه هاي هنرهاي "توهم"در مقابل هنري كه در سرمستي اش ,حقيقت را به زبان م</p>


ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 - 18:21 توسط : slim
آخرین مطالب :
آرایش کردم دوم دبیرستان بودم....یه دختر با موهای سیخ سیخی و روسری ۵۰ سانتی....این چیزی بود که من بود چهارشنبه 16 اسفند 1396
از خودم پرسیدم واقعا چه چیزی مهم تره؟؟؟ ۱۳ سالم بود...نصفه شب زلزله اومد و ما همه بیدار شدیم....از خ چهارشنبه 16 اسفند 1396
ه ی بی ارزش ریاضی اتفاق افتاد: تقی ۹ تا پیچ و مهره داره و ۴ تا ازونا رو برمی داره،حالا چند تا واسش م سه شنبه 15 اسفند 1396
د لاک صورتی رنگی بود که بابام یه غروب واسم خرید ...گمونم تا اون موقع لاک ندیده بودم چون وقتی زدم به سه شنبه 15 اسفند 1396
د به شاخ گاو....حق با زنون بودیا نه؟؟ دنبال استحاله بودیم ...حرکت یا...فقط نقطه ی نهایی....می دانید سه شنبه 15 اسفند 1396
م:تمام شب بیدار بوده ام..خیال دارم بخوابم که بابا زنگ می زند و می گوید پدربزرگ فوت کرده....وقتی می ر سه شنبه 15 اسفند 1396
بزرگ و بابابزرگ می آیند خانه ی ما...قضیه بیشتر ار عید دیدنی ست...آنها آمده اند تا دخترشان را ببینند. سه شنبه 15 اسفند 1396
ه از کمان رها شده حرکتی نمی کند و ساکن است .چون که تا وقتی که در آنی معین است در جایی معین است ،ساکن سه شنبه 15 اسفند 1396
معتقید اصلا هیچ حرکتی وجود ندارد.....و برای اثبات این حرفتان بیایئد و مثال هم بزنید(دیگه بدتر!)....: دوشنبه 14 اسفند 1396
ناغافل پایمان را می گذاریم روی یک مورچه ی ناقابل و به درک می فرستیمش ...خیلی دشوار است درک اینکه در دوشنبه 14 اسفند 1396
.اینکه چه اتفاقی افتاد که اگر نمی افتاد...اینکه چه چیزهایی باید جا به جا می شدند و چه نتیجه ی دیگری دوشنبه 14 اسفند 1396
که مثلا یک کسی آهنگی که من می گذارم را قطع کند تا مثلا شجریان بگوشد....اینکه مجبورم بعضی وقتها با بع 13 اسفند 1396
های غذایی خودش و قومش با من حرف بزند...دست خودم نیست نمی توانم سکوت کنم ....و اگر خفه خون گرفتم حدا 13 اسفند 1396
هر مار می سازد...اینکه می بینم بعد از این همه مدت هنوز به عادتهای آدمها عادت نکرده ام و هنوز هم گاهی 13 اسفند 1396
سایت و یا هر جای دیگر آدمهایی را ببینم که به نظر می رسد با آنها گذشته ای داشته ام رنجم می دهد....شک شنبه 12 اسفند 1396

مطالب تصادفی :
فروشگاه داروی لاغری شنبه 12 اسفند 1396
بینم دیگران برای یک لحظه آرامش من تره هم خورد نمی کنند شکنجه ام می کند....اینکه می بینم دنیا دارد د شنبه 12 اسفند 1396
لرها چگونه لاغر میشوند. قرص لاغری برای اقوام لر شنبه 12 اسفند 1396
ekj12k12;e شنبه 12 اسفند 1396
ود ولی بعد دیدم همیشه دل گواهی درست نمی‌دهد. در واقع بیشتر اوقات پیش‌بینی اش غلط از آب در می‌آید. آن شنبه 12 اسفند 1396
قرص لاغری گیاهی بدون عوارض شنبه 12 اسفند 1396
qljdqd; شنبه 12 اسفند 1396
..قیافه ی مامان از این رو به آن رو شده ...دماغش شکسته و عین گلابی چسبیده وسط صورتش..تمام صورتش سیاه شنبه 12 اسفند 1396
ه قدر با اورسونورند؟ مرور کردم اشتباهاتشان را در آن زندگی زناشویی ظاهرا بی نقص...به حالت راه رفتن و شنبه 12 اسفند 1396
هم تنیدگی سرها می شود و همه سرشان توی سر هم هست درمانده ام می کند....اینکه وقتی دارم فیلم می بینم آد شنبه 12 اسفند 1396
می کردی دم غروبی زنش از دشت وراجی هاش دلخور شده و با تیپا از خونه انداختتش بیرون...اونم تو کتاب فروش شنبه 12 اسفند 1396
. آرشیو جک. سبک زندگی. روانشناسی. ادبی و ... همه‌ش هم از این مجلاتِ باطله ای بود که چندتاش رو بسته ب شنبه 12 اسفند 1396
بهترین راه برای کاهش چربی شکم شنبه 12 اسفند 1396
دست از شکنجه کردن بردارند؟؟؟....دست خودم نیست ولی وقتی دارم غذا درست می کنم متنفرم که کسی بیاید و نا شنبه 12 اسفند 1396
سفارش قرص لاغری بدون بازگشت شنبه 12 اسفند 1396